Välkommen till FishNet®

FishNet® är, av dess upphovsman och utvecklare CeGe von Reis, registrerat varumärke för FishNet® analysmetoder, metodbeskrivningar och grafiska redovisningar. Länkar till FishNet® diagram och tjänster publiceras här med hans tillstånd. CeGe von Reis är bl.a. känd som redaktör för finansdebattsidan VCW.se där han skriver under signaturen CGvR.

Länkar till auktoriserade tjänster och produkter:
(frågor riktas till respektive tjänst, inte till CGvR)
Charts On Demand

Tjänsten har upphört.